İDÜSEM’ in Amacı,

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları alanlarda yeni bilgi ve beceriler kazandırmak için her türlü eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermek,

b) Üniversite adına sertifika vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.