İDÜSEM Müdür

Doç. Dr. Musa GÖK

e – Posta : musa.gok@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 458)
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Özkan BİLGİLİ (Müdür Yardımcısı)

e – Posta : ozkan.bilgili@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr. Ögr. Üyesi Nurdan KAVAKLI (Müdür Yardımcısı)

e – Posta : nurdan.kavakli@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004
İDÜSEM Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK

e – Posta : mustafa.kocakulak@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 428)
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Musa GÖK

e – Posta : musa.gok@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 458)
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Reyhan İRKİN

e – Posta : reyhan.irkin@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Doç. Dr. Özkan BİLGİLİ

e – Posta : ozkan.bilgili@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Dr. Ögr. Üyesi Nurdan KAVAKLI

e – Posta : nurdan.kavakli@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

İDÜSEM Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KUZU

e – Posta : abdullah.kuzu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Gaye BİROL

e – Posta : gaye.birol@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Murat Emre KARTAL

e – Posta : murat.kartal@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 417)
Faks : +90 232 260 1004