İDÜSEM Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEMİR

e – Posta : kadir.demir@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 458)
Faks : +90 232 260 1004
İDÜSEM Yönetim Kurulu
İDÜSEM Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KUZU

e – Posta : abdullah.kuzu@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Gaye BİROL

e – Posta : gaye.birol@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001
Faks : +90 232 260 1004

Prof. Dr. Murat Emre KARTAL

e – Posta : murat.kartal@idu.edu.tr
Telefon : +90 232 260 1001 (dahili: 417)
Faks : +90 232 260 1004