Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İÇERİĞİ

 

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

 

2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ve tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar ile bu bölümlerin 4.sınıf mezun olacak öğrencileri eğitime katılabilirler.

 

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ
11.11.2019 tarihlerinden itibaren başvuru kayıtları alınacaktır.

Kayıt esnasında istenen belgeler 4 yıllık lisans diploması, kimlik ve 2 adet fotoğrafı teslim etmek.

 

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği”ne göre ilgili meslek elemanlarına yönetmeliğe uygun aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikası vermek.

 

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ
Faaliyetin süresi 450 saatidir. 300 teorik ve 150 saat süpervizyon ve uygulamalı olmak üzere toplam 450 saattir.

 

6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ
Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

*Tahmini başlama tarihi: Teorik derslerin bitiş tarihi:10 Mayıs 2020 ve supervizyon bitiş tarihi:21 Haziran 2020

*****Kayıtlar devam etmektedir..*****

 

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ
İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ
İDÜ Personeli İçin: 4.500 TL (KDV Dâhil)

Diğer Katılımcılar İçin: 5.000 TL (KDV Dâhil)

 

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU
Geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 85, uygulamalı modüllere % 100 oranında devam edilmesi beklenmektedir. Supervizyon modülüne 60 saat devam zorunluluğu vardır. 60 saatlik supervizyonu tamamlamayanlara sertifika verilmeyecektir. Supervizyonlar esnasında mazeretli devamsızlık yapanlar daha sonradan supervizyonlarını tamamlamakla yükümlüdürler.*Devam zorunluluğu İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.

 

10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Aile Danışmanlığı konusunda teorik bilgiye sahip olmak, aile danışmanlığı ilke ve tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, aile süreçleri, ailede iletişim ve ruh sağlığı konularında bilgi sahibi olmak, aile danışmanlığı uygulamaları yapmak ve süpervizyon almak. Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

·        Aile Danışmanlığının tanımını yapar.

·        Aile Danışmanlığını gerektiren nedenleri bilir.

·        Ailenin tanımını yapar.

·        Aile sistemini ve temel kavramları bilir.

·        Sistemik aile danışmanlığı konusunda gerekli altyapıyı bilir.

·        Yaygın aile yapılarını tanır.

·        Aile yaşam döngüsünü açıklar.

·        Aile Danışmanlığı kuramlarının kuramsal görüşünü bilir.

·        Aile Danışmanlığı kuramlarının danışma süreci tekniklerini bilir.

·        Aile Danışmanlığı kuramlarının güçlü ve sınırlı yanlarını bilir.

·        Çiftler arasında yaşanan temel sorunları bilir.

·        Aile Danışma Tekniklerini kullanır.

·        Aile Danışması sürecinin ana bölümlerini bilir.

·        Aile Danışması süreç basamaklarını uygular.

·        Aile Danışma sürecinde yapılan hataları bilir.

·        Aile Danışmasındaki etik ilkeler bilir.

·        Aile Danışmanlığına yönelik örnekleri uygular.

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
·        Yazılı sınav ve vaka (danışma seans) sunumu yapılacaktır.

·        Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla en az 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 60 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

·        Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

 

12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA
·        60 saat süpervizyon olmak üzere toplamda 150 saat uygulamalı.

·        Eğitimin teorik kısmı tamamlandıktan sonra, supervizyon grupları oluşturularak, kursiyerlerin kendi vakaları üzerinde aile terapisi müdahale uygulamaları ele alınacak.

·        Kursiyerler en az iki farklı danışan grubu ile (en az 1 tane aile ve 1 tane çift) görüşme yapacak. Kursiyerler yaptıkları görüşmelerin(seansların) vaka kayıtları (video veya ses ve deşifre) ile birlikte sunumunu yapıp supervizyon alacaktır.

·        Supervizyonlar birebir yüz yüze yapılacaktır. Supervizyonlar hem bireysel hem de grup supervizyonu şeklinde yapılacaktır. Supervizyon süresi 60 saattir.

 

13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ
*Belge şartları İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.

Başarılı olanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir. Eğitime katılan ancak henüz mezun olmayan ilgili bölümünlerin 4.sınıf öğrencilerine kurs belgesi (sertifika) mezun olduktan sonra verilecektir.

 

14. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bu program; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nde belirtildiği gibi “Aile Danışmanlığı” alanında bilgi beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Program, aile danışmanlığı için aile danışmanlığı kuram ve uygulamaları, aile danışmanlığı ilke ve teknikleri, aile ve evlilik süreçleri, ailede krize müdahale yöntemleri, aile içi iletişim, çatışma çözme, ailede sağlık ve cinsellik, aile danışmanlığı süreci ve becerileri, ailede ruh sağlığı, ailede özel konular (şiddet, ihmali, istismar, kayıp, yas, kriz) ile aile danışmanlığı süpervizyonunu içermektedir.

·  Eğitim görevlisi olarak; “Aile Danışmanlığı” konusunda çalışmaları olan akademisyenler veya bu alanda eğitim almış, uygulamalar yapmakta olan “aile danışmanları” görevlendirilmektedir.

·  Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

·  Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

·  Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

·  Bu faaliyette katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 30 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.

·  Eğitim programına devam zorunluluğu geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 85, uygulamalı modüllere % 90 oranında devam edilmesi beklenmektedir. Supervizyon modülüne 60 saat devam zorunluluğu vardır.

·  Eğitim başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla en az 100 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise en az 100 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.

15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Doç.Dr. Orkide Bakalım Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma, Psikodrama
Doç. Dr. Sibel Yoleri Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışma
Dr. Öğr. Üyesi Mine Muyan Yılık Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma, Pozitif Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Arslan Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma
Dr.Öğr. Üyesi Dilek KARAMAN Hukuk Medeni Hukuk
Psk. Dan./Aile Danışmanı Halil İbrahim Duran MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Psk. Dan./Aile Danışmanı Abdullah Aydın MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Uzm. Psk. Dan./Aile Danışmanı Ezgi Denizel Güven MEB Psikolojik Danışma, Aile Danışmanlığı
Psikolog/Aile Danışmanı Şenel Karaman Özel Sektör Psikoloji, Aile Danışmanlığı

Açıklama

Psikolog/Aile Danışmanı Şenel Karaman Özel Sektör Psikoloji, Aile Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA

SIK SORULAN SORULAR

 

 

1. KİMLER BU EĞİTİME BAŞVURABİLİR?
Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ve tıp alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar ve bu lisans programlarının 4.sınıf öğrencileri eğitime katılabilirler.

 

2. HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Üçüncü Bölüm, 14. Maddesine göre;

 

*Aile Danışmanlığı Yönetmeliği için tıklayınız.

 

3. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA HANGİ BELGE VERİLECEK?
Başarılı olanlara İzmir Demokrasi Üniversitesi onaylı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne uygun “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir. *Belge şartları İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.

 

4. BU SERTİFİKA İLE AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇABİLİR MİYİM?
04.09.2012 tarihli ve 28401 sayılı “Danışma Merkezleri Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Açılış başvurusunda istenecek belgeler arasında *Madde 14’deki 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimini tamamlamış olma şartı bulunmaktadır. Buna istinaden bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahiptir. Bu eğitimi tamamladıktan sonra Aile Danışma Merkezi açmak isteyenler T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ KAÇ SAAT?
Faaliyetin süresi 450 saatdir. 300 teorik ve 150 saat süpervizyon ve uygulamalı olmak üzere toplam 450 saattir.

Uygulamalı modülün 60 saati supervizyondan oluşmaktadır.

 

6. EĞİTİM PROGRAMININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

*Tahmini başlama tarihi:Teorik derslerin bitiş tarihi:10 Mayıs 2020 ve supervizyon bitiş tarihi:21 Haziran 2020

*****Kayıtlar devam etmektedir..*****

7. BAŞVURU SÜRESİ VE KOŞULLARI NEDİR?
15.11.2019 tarihlerinden itibaren kesin başvuru kayıtları alınacaktır. Kayıt döneminde istenen belgeleri (4 yıllık lisans diploması, kimlik ve 2 adet fotoğraf) teslim etmek ve eğitime katılım ücretini yatırmak yeterlidir.

 

8. BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Başvurular İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İDÜSEM)’ ne yapılacaktır.

 

9. EĞİTİM PROGRAMI HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Eğitim hafta sonları cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 08.30 ile 18.30 saatleri arasında ve hafta içi Cuma günleri 17.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

10. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ NERESİDİR?
İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

11. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?
İDÜ Personeli İçin: 4.500 TL (KDV Dâhil)

Diğer Katılımcılar İçin: 5.000 TL (KDV Dâhil)

 

12. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİNİ TAKSİTLİ ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?
Evet, yapabilirsiniz. İlk taksit peşin olmak üzere toplam 5 taksit yapılmaktadır.

 

13. ÖDEMEYİ HANGİ IBAN NUMARASINA YATIRACAĞIM
İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu:1533) 1533-87769481-5005

 

Hesap Numarası

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

 

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların sem@idu.edu.tr adresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. https://idusem.idu.edu.tr/  adresindeki sanal POS’tan Kredi kartıyla ödeme yapılabilmektedir.

14.GRUP KATILIMLARINDA ÜCRET İNDİRİMİ VAR MI?
Grup katılımlarına indirim mevcut değildir.

 

15. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?
Geçerli bir mazeret dışında, eğitimde teorik modüllere % 80, uygulamalı modüllere % 100 oranında devam edilmesi gerekmektedir. Supervizyon modülüne 60 saat devam zorunluluğu vardır.  *Devam zorunluluğu İDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesinde belirtilmiştir.

 

16.EĞİTİM VERECEK GÖREVLİLER KİMLER?
Eğitim görevlisi olarak; “Aile Danışmanlığı” konusunda çalışmaları olan akademisyenler veya bu alanda eğitim almış, uygulamalar yapmakta olan “aile danışmanları” görevlendirilmektedir. Eğitim görevlilerimiz; Doç.Dr. Orkide Bakalım, Doç. Dr. Sibel Yoleri, Dr. Öğr. Üyesi Mine Muyan Yılık, Dr. Öğr. Üyesi Ümüt Arslan, Psk. Dan./Aile Danışmanı Abdullah Aydın, Psk. Dan./Aile Danışmanı Halil İbrahim Duran, Uzm. Psk. Dan./Aile Danışmanı Ezgi Denizel Güven, Psikolog/Aile Danışmanı Şenel Karaman’dır.

 

*Eğitimcilerin Kısa Özgeçmişlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

17. EĞİTİMİN SONUNDA SINAV OLACAK MI?
Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla yazılı sınav, vaka (danışma seans) sunumu ve supervizyon yapılacaktır. Yazılı sınav en az 100 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Yazılı sınavda 59 üzeri not alanlar ve supervizyon vaka sunumlarını tamamlayanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (Sertifika) verilecektir.

 

18. SUPERVİZYON NASIL OLACAK?
Eğitimin teorik kısmı tamamlandıktan sonra, supervizyon grupları oluşturularak, kursiyerlerin kendi vakaları üzerinde aile terapisi müdahale uygulamaları ele alınacak. Kursiyerler en az iki farklı danışan grubu ile (en az 1 tane aile ve 1 tane çift) görüşme yapacak. Kursiyerler yaptıkları görüşmelerin(seansların) vaka kayıtları (video veya ses ve deşifre) ile birlikte sunumunu yapıp supervizyon alacaktır. Supervizyonlar birebir ve grup şeklinde olmak üzere yüz yüze yapılacaktır. Supervizyonlar hem bireysel hem de grup supervizyonu şeklinde yapılacaktır. Supervizyon süresi 60 saattir.

 

19. DANIŞANLARI ÜNİVERSİTE Mİ YOKSA KURSİYERLER Mİ BULACAK?
Kursiyerler görüşme yapacakları danışanları kendileri bulmaları gerekmektedir.

 

20. KURSİYERLER GÖRÜŞMELERİ NEREDE YAPACAKLAR?
Kursiyerler görüşmelerini terapötik sürece uygun istedikleri herhangi bir yerde yapabilirler. Kursiyerler eğer isterlerse görüşmelerini İzmir Özel Liman Aile Danışma Merkezinde de seanslarını yapabilecekler.

 

 DETAYLI BİLGİ İÇİN:
 

*İDÜSEM 0232 260 10 01 / Dâhili 258  

E-Posta: sem@idu.edu.tr

 

*Liman Aile Danışma Merkezi Halkla İlişkiler

0551 933 99 59

 

*Eğitim Koordinatörü

Orkide BAKALIM 0532 356 51 46

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KONU EĞİTİMCİ SÜRE
Teorik Uygulama
Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri Orkide BAKALIM 10 10
Aile Danışmanlığında Sistem Yaklaşımı ve Temel Kavramlar

* Sistemik Teori ve Sibernetik Görüşler

* Aile Sistemleri Perspektifi

* Bir Sistem Olarak Aile İle Çalışmak

* Fonksiyonel-Disfonksiyonel Aile Yapısı

* Aile Sistemi ve Yaşam Döngüsü

 

Halil İbrahim DURAN

 

10
Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

*Stratejik Aile Danışmanlığı-Bireyler, Çiftler ve Ailelerle

*Sistemik/Stratejik Aile Danışmanlığında Kullanılan Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler, Uygulama Örnekleri

*İlk Görüşme, Problem Formülasyonu, Vaka Planlaması

*Yapısal Aile Danışmanlığı

*Köken Aile Kuramı

 

Halil İbrahim DURAN

 

 

 

30

 

 

10

*Çift Danışmanlığı

*Çift Danışmanlığında Kullanılan Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler

*Vakalar İle Uygulama Örnekleri

Halil İbrahim DURAN

 

 

10

 

10

* Kısa Süreli/Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı

* Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler

* Vakalar İle Uygulama Örnekleri

Şenel KARAMAN 20 10
* Yaşantısal/Dönüşümsel Aile Danışmanlığı

* Teknikler, Müdahaleler ve Stratejiler

* Vakalar İle Uygulama Örnekleri

Ezgi DENİZEL GÜVEN 10 10
Aile Danışmanlığında Krize Müdahale Teknikler

* Vakalar İle Uygulama Örnekleri

Şenel KARAMAN 10
Ailelerde ve Çiftlerde Cinsel Sorunlara Yaklaşım

* Cinsel Sorunlar ve Evliliğe Etkileri

* Evliliklerde Yaşanılan Olası Cinsel Problemler ve Müdahaleler

* Kadın ve Erkeklerde Görülen Cinsel Problemler

* Aile Yaşam Döngülerinde Cinsel Yaşam

Şenel KARAMAN 20
Aile İçi Anlaşmazlıklar ve Aile Arabuluculuğu Ezgi DENİZEL GÜVEN 10
Ailede İntihar, Kayıp, Yas Problemleri ve Müdahaleler Abdullah AYDIN 10
Aileiçi İletişim Becerileri ve Çiftlerde Çatışma Çözümü

* Aile İçi İletişim Becerilerinin Düzenlenmesi ve Kazandırılması

* Aile ve Çift Danışmanlığında İletişim Problemleri ve Müdahaleler

* Aile ve Çift Danışmanlığında Öfke Problemleri ve Müdahaleler

*Anne-Baba Olmak, Ebeveynlik Problemleri ve Müdahaleler

 

Sibel YOLERİ 60
Ailede Yaşam Döngüleri

*Aile Kuralları, Görev, Sorumluluklar

*Aile Üyeleri ve İlişki Örüntüleri

*Ailenin İçinden Geçtiği Evreler

1.Kur yapma dönemi, 2.Evlilik aşaması, 3.Evlilik ortası sorunları, 4Çocuğa sahip olma, 5Çocuğun ergenlik dönemine geçişi, 6Çocukların evden ayrılması, 7Yaşlılık ve emeklilik

Mine MUYAN YILIK 30
Ailede ve Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Müdahaleler

* Aldatma Problemi ve Müdahaleler

* Üst Aile/Akraba Problemleri ve Müdahaleler

* İş Stresi, Para, Aile Ekonomisi Problemleri ve Müdahaleler

* Cinsel Yaşam İle İlgli Problemleri ve Müdahaleler

* Ev İşleri, Sorumluluklar ile İlgili Problemleri ve Müdahaleler

* Boşanma Süreci Problemleri ve Müdahaleler

 

Orkide BAKALIM (40)

 

Mine MUYAN YILIK (10)

 

Ümüt ARSLAN (20)

30 40
Aile ve Çocuk Hukuku

*Aile Mahkemeleri ve İşleyişi

*Evlenmede Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri

*Aile İçi Şiddet ve Hukuki Boyutu

*Boşanmaya Neden Olan Hukuki Sebepler

*Boşanmanın Hukuki Sonuçları: Nafaka, Velayet,  Mal Paylaşımı vb.

*Cinsel İstismar

Hukuk 20
Aile Danışmanlığında Etik İlkeler Ümüt ARSLAN 20
Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Halil İbrahim DURAN (30)

Şenel KARAMAN (30)

0 60
TOPLAM 450 300 150

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ DERS TAKVİMİ

TARİH KONU EĞİTİMCİ SÜRE
OCAK 4 Ocak Cumartesi

5 Ocak Pazar

Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri Orkide BAKALIM 20
10 Ocak Cuma

11 Ocak Cumartesi

12 Ocak Pazar

17 Ocak Cuma

18 Ocak Cumartesi

19 Ocak Pazar

Aile Danışmanlığında Sistem Yaklaşımı ve Temel Kavramlar Halil İbrahim DURAN 10
Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

*Stratejik Aile Danışmanlığı ve Kullanılan Teknikler

Halil İbrahim DURAN 40
24 Ocak Cuma

26 Ocak Pazar

Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

*Çift Danışmanlığı ve Kullanılan Teknikler

Halil İbrahim DURAN 15
ŞUBAT 25 Ocak Cumartesi

1 Şubat Cumartesi

2 Şubat Pazar

Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

*Kısa Süreli/Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı ve Kullanılan Teknikler

Şenel KARAMAN 30
8 Şubat Cumartesi Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

*Yaşantısal/Dönüşümsel Aile Danışmanlığı ve Kullanılan Teknikler

Ezgi DENİZEL GÜVEN 10
9 Şubat Pazar Aile Danışmanlığında Krize Müdahale Teknikler Şenel KARAMAN 10
15 Şubat Cumartesi Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri Ezgi DENİZEL GÜVEN 10
16 Şubat Pazar Ailede İntihar, Kayıp, Yas Problemleri ve Müdahaleler Abdullah AYDIN 10
22 Şubat Cumartesi

23 Şubat Pazar

29 Şubat Cumartesi

Ailede Yaşam Döngüleri Mine MUYAN YILIK 30
MART 1 Mart Pazar Ailede ve Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Müdahaleler Mine MUYAN YILIK 10
7 Mart Cumartesi

8 Mart Pazar

Ailede ve Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Müdahaleler Orkide BAKALIM 20
14 Mart Cumartesi

15 Mart Pazar

Ailede ve Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Müdahaleler Ümüt ARSLAN 20
21 Mart Cumartesi

22 Mart Pazar

Aile Danışmanlığında Etik İlkeler Ümüt ARSLAN 20
28 Mart Cumartesi

29 Mart Pazar

Ailede ve Çiftler Arasında Yaşanan Sorunlar ve Müdahaleler Orkide BAKALIM 20
NİSAN 4 Nisan Cumartesi Aile ve Çocuk Hukuku Dilek KARAMAN 10
5 Nisan Pazar Aile ve Çocuk Hukuku Dilek KARAMAN 10
11 Nisan Cumartesi Aile içi İletişim Becerileri ve Çiftlerde Çatışma Çözümü Sibel YOLERİ 10
12 Nisan Pazar Aile içi İletişim Becerileri ve Çiftlerde Çatışma Çözümü Sibel YOLERİ 10
18 Nisan Cumartesi

19 Nisan Pazar

Ailelerde ve Çiftlerde Cinsel Sorunlara Yaklaşım Şenel KARAMAN 20
25 Nisan Cumartesi

26 Nisan Pazar

Aile içi İletişim Becerileri ve Çiftlerde Çatışma Çözümü Sibel YOLERİ 20
MAYIS 2 Mayıs Cumartesi

3 Mayıs Pazar

Aile içi İletişim Becerileri ve Çiftlerde Çatışma Çözümü Sibel YOLERİ 20
9 Mayıs Cumartesi Aile İçi Anlaşmazlıklar ve Aile Arabuluculuğu Ezgi DENİZEL GÜVEN 10
10 Mayıs Pazar Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri Halil İbrahim DURAN 5
16 Mayıs C.tesi Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Şenel KARAMAN 10
17 Mayıs Pazar Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Halil İbrahim DURAN 10
23 Mayıs C.tesi

24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı
30 Mayıs C.tesi

31 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı
HAZİRAN 6 Haziran C.tesi Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Şenel KARAMAN 10
7 Haziran Pazar Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Halil İbrahim DURAN 10
13 Haziran C.tesi

14 Haziran Pazar

20 Haziran C.tesi Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Şenel KARAMAN 10
21 Haziran Pazar Aile Danışmanlığı Süpervizyonu Halil İbrahim DURAN 10
TOPLAM SAAT 450

 

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİMCİLER

 

Orkide BAKALIM 1973 yılında İzmir’de doğdu. 1991 yılında İzmir Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun oldu. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını tamamladı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans ve 2011 yılında doktora programından mezun oldu. 2012-2018 yılları arasında Uşak Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Abdülkadir Özbek Psikodrama Eğitimi (2011), Akılcı-Duygusal Davranışçı Terapi Eğitimi (2015); Transaksiyonel Analize Giriş Eğitimi (2015); 2018; EMDR 1. Düzey Uygulayıcı Eğitimi (2018); Access Bars Uygulayıcı Eğitimi (2018)’ni tamamlamıştır.

 

 

Şenel KARAMAN, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psilokoji Bölümünden mezun olmuştur. Aile terapisi, EMDR, Brainspotting, Travma Sonrası ve Krize Müdahaleler gibi alanlarında çalışmalarını kurucusu olduğu Liman Psikoloji’de yürütmektedir.Bir çok sivil toplum örgütüne gönüllü destek vermiş, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesinde Yönetim Kurulu üyeliği yanında Derneğin Travma Grubunda uzun yıllar çalışmıştır. Şuanda Psikolojik Travma Konusunda gönüllülerden oluşan uluslararası bir örgüt olan EMDR HAP Türkiye Grubunun koordinatörlüğünü sürdürmektedir.Yıllardır Anne Babalara, Öğretmenlere, Psikolojik Danışmanlara yönelik seminerler düzenlemiş; Okul Sorunlarına Kısa Süreli Müdahaleler, Stres ve Yaşam Kalitesi, Mizahın İyileştirici Gücü, Çoklu Zeka, Çocuklar ve Gençler için Kişisel Gelişim, Sınıf Ortamında Oyunların Kullanımı, Takımdaşlık vb. konularda gruplar yönetmiş, eğitici veya eğitim yöneticisi olarak çalışmalara katılmıştır.

Yayınları:
1- “Konuşulabilir Anne Baba Olma Sanatı” (Kitap, 3. Baskı; Şenel Karaman)
2- “İlk Gün” Çocuğu İlköğretime Başlayacak Anne Babalar için Kılavuz. (Kitap Seti; Şenel Karaman)
3- “Yarış Atlarımız” (Kitap; Hüsnü Uçar, Armağan P. Adanar, Ferhan Bıçakçılar, Şenel Karaman)
4- “Mutlu Evlilik Mutlu Konak” (Kitap & DVD; Hüsnü Uçar, Armağan P. Adanar, Ferhan Bıçakçılar, Şenel Karaman)
5- “Psikolojik Danışman Alet Çantası” (Şenel Karaman, Pınar Fidancı, Halil İbrahim Duran, Abdullah Aydın, Nur Sökmen, Ayşen Gülen)
6- “Öfke Kasırgası” Oyunu (Şenel Karaman, Pınar Fidancı, Ebru Zorlutuna, Selin Şardağ, Berna Türker)
7- “Sihirli Safari” Oyunu (Şenel Karaman, Pınar Fidancı, Ebru Zorlutuna, Selin Şardağ, Berna Türker)
8- “Luna’nın Park’ı” Kaygı Oyunu (Şenel Karaman, Pınar Fidancı, Ebru Zorlutuna, Selin Şardağ, Berna Türker)

Uzmanlık Alanları: Aile Terapisi, Psikolojik Travma, Kriz Yönetimi

  

ŞENEL KARAMAN’IN

KATILDIĞI EĞİTİM, KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAYLAR VB. ETKİNLİKLER

TARİH ADI VERİLDİĞİ YER
2002 Psikolojik Travma Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
2002 Travma Sonrası Normal Tepkiler (Psikososyal Okul Projesi) Milli Eğitim Bakanlığı/Unicef
22-23.09.2003 Psikolojik Anlamlandırma ve Bilgilendirme Grup Çalışması İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
2004 Psikolojik Travma Grup Çalışması İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
Mayıs 2003 Eye Movement Desensıtızatıon and Reprocessıng Level I Training EMDR Basic Training
12-16.10.2004 Eye Movement Desensıtızatıon and Reprocessıng Part II Training EMDR Basic Training
9-10-11.06.2006 Structuring Trauma Treatment: The Fairy Tale Model 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 Treating Borderline Patients with EMDR: A Mission Impossible 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 EMDR Toolbox 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 Treatment of Fears and Phobias with EMDR: conceptualization, Assessment of Core Targents and Effective Treatment Strategies 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 The Integration of EMDR and Ego State 7th EMDR European Conference İn İstanbul
9-10-11.06.2006 Rebuilding The Foundation: Repairing Very Early (0-3 years ) Trauma / Neglect 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 Decisions Decisions  .. Forks in the Road in EMDR: What, When and Why 7th EMDR European Conference in İstanbul
9-10-11.06.2006 7th EMDR European Conference 7th EMDR European Conference in İstanbul
7-8.11.2010 EMDR ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler Davranış Bilimleri Enstitüsü,
08.02.2011 EMDR SEMPOZYUMU EMDR Derneği
9-10.06.2012 When there are no words: Reprocessing Early Trauma and Neglect with EMDR EMDR Derneği
18.02.2013 Zor Vakalarda EMDR

Dr. Ehud (Udi) Oren

EMDR Derneği
9-10.11. 2013 II. EMDR Sempozyumu  

EMDR Derneği

 

08.11.2013

R- TEP: The Recent Traumatic Episode Protocol  

EMDR Derneği

02.12.2016 OKB ve EMDR Çalıştayı  

EMDR Derneği

03-04.12.2016 III. EMDR Sempozyunu  

EMDR Derneği

 

07-08.11.2010

 

EMDR ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler

 

Davranış Bilimleri Enstitüsü

 

14-15.04. 2017

 

Using the AIP Model and EMDR Therapy with complex clients: The integration of structure and flexibility

 

EMDR Derneği

 

04.11.2018

EMDR ve Bilişsel Müdahaleler  

EMDR Derneği

 

07.01. 2018

 

Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi

 

EMDR Derneği

25 Şubat 2018 Gebelik ve Doğum Dönemi Sorunları İçin EMDR Çözümleri  

EMDR Derneği

4-5.04.2018 EMDR Consultant Training Level I Udi Oren, Ph.D
11-12.12.2018 EMDR Consultant Training Level 2 Udi Oren, Ph.D
06 Nisan 2018 EMDR Therapy as a Body Oriented Pyschotherapy EMDR Derneği

 

 

Halil İbrahim DURAN 1980 yılı İzmir doğumludur. İlk ve ortaöğretimini İzmir’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan 2006 yılında mezun olmuştur. 13 yıldır severek icra ettiği psikolojik danışmanlık mesleği hakkındaki güncel, kuramsal ve uygulama alanındaki gelişmeleri elinden geldiği kadar takip etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden birçok Ulusal Kongre, Seminerlere, Eğitimlere katılmış ve görev almıştır. Halen İzmir’de Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır. Stratejik Aile Terapisi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bağlanma Temelli Aile Danışmanlığı, Travma ve Krize Müdahale, EMDR Terapisi aldığı başlıca eğitimler arasındadır. MEB bağlı farklı kurum ve kademelerde İlkokul-Ortaokul-Lise-Özel Eğitim Uygulama Merkezi- Rehberlik ve Araştırma Merkezin’de okul psikolojik danışmanlığı görevinde bulunmuştur. *Uluslararası Aile ve Evlilik Danışmanları Derneği (IAMFC) Uluslararası Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Prof. Dr. Brian S. Canfield tarafından verilen Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birçok resmi ve özel okul/kurumlarda seminerler ve eğitimler vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda çalışan psikolojik danışman/psikologlara yönelik  “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” resmi eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. *Öncelikli psikolojik travma ve yas olmak üzere, başka birçok psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan EMDR psikoterapi yaklaşımının 1.Düzey ve 2.Düzey eğitim ve supervizyonlarını tamamladıktan sonra Avrupa EMDR Derneği “Onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti” olmaya hak kazanmıştır. EMDR Consultant (Supervizör) adayıdır, bu bağlamda supervizyon eğitimlerine devam etmektedir. Ülkemizde verilen EMDR Terapisi Eğitimlerinde 2014 yıllından beri “EMDR Facilitator (Danışman Yardımcısı)” olarak görev yapmaktadır. Halil İbrahim Duran Türkiye EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve travmatik olaylara gönüllü destek veren profesyonellerden oluşmuş Travma İyileştirme Grubu’nun İzmir Sorumlusudur. *Ergen, yetişkin ve ailelerle çalışmaktadır. Özellikle çalıştığı konular arasında başta travma ve yas olmak üzere depresyon, fobiler, obsesyonlar, panik atak vs (kaygı bozuklukları) yer almaktadır. Kısa Süreli Terapiler/Stratejik Aile Terapisi ve EMDR terapisi kullandığı ekoller arasındadır.

 

 

 

HALİL İBRAHİM DURAN’IN

ALDIĞI BAZI SERTİFİKA VE EĞİTİMLER

 

Stratejik Aile Terapisi Eğitimi ve Supervizyonu

 

Eğitimci/Supervizyon: Uzm. Kln. Psk.Emre Konuk/DBE Supervizyon Ekibi
Aile Danışmanlığı/Terapisi Eğitimi ve Supervizonu Eğitimci: Prof. Dr. Brian S. Canfield

Uluslararası Aile ve Evlilik Danışmanları Derneği (IAMFC) Uluslararası Eğitim ve Gelişim Yöneticisi

Evlilik ve Çift Terapisinin Esasları Eğitimci: Prof Dr David Fenell
EMDR I.Düzey Uygulayıcı Eğitimi ve Supervizyonu Eğitimci/ Supervizyon: Uzm. Klinik Psikolog Emre Konuk-Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
EMDR II. Düzey Uygulayıcı Eğitimi ve Supervizyonu Eğitimci/ Supervizyon: Davranış Bilimleri Enstitüsü-Uzm. Klinik Psikolog Emre Konuk-Prof. Dr. Ümran Korkmazlar-Asena Yurtseven
EMDR “Consultant” I.Düzey Supervizörlük Eğitimi Eğitimci: Udi Oren
EMDR Terapisi’nin Çocuklarla Kullanımında İleri Stratejiler Eğitimci: Ana M. Gomez
EMDR Terapisi ve Aile Terapisinin Entegrasyonu Eğitimci: Michell Silvestre
Yakın Tarihli Travmaya Müdahale ( R-TEP) Eğitimci: Elan Shapiro
Zor Vakalar İle EMDR Eğitimci: Udi Oren
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalar İçin EMDR Terapisi Eğitimi Eğitimci:  Dr. Derek Farrell
Flash Teknik Eğitimi Philip Manphield
R-TEP ve G-TEP Eğitimi (Travma Sonrası Bireysel ve Grupla Erken Müdahale Eğitimi) Eğitimci: EMDR HAP

(Psk. Şenel Karaman)

Fibromiyalji ve Migren’de EMDR Terapisinin Kullanımı Uzm. Klinik Psikolog Emre Konuk

Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Zat

Gebelik ve EMDR Dr. Öğr. Üyesi Psikiyatrist Önder Kavakçı
Cinsel Terapi Eğitimci:  Prof. Dr. Brian S. Canfield
Çözüm Odaklı Terapi Psikolojik Danışma Eğitimi Eğitimci: Psk. Şenel Karaman
Çocuklarla Psikolojik Danışmada,

Bilişsel Davranışçı Teknikler

Türk PDR Derneği İzmir Şubesi
Sınav Kaygısı ile Başa Çıkmada Entegratif Yaklaşımlar ve Yaratıcı Etkinlikler Türk PDR Derneği İzmir Şubesi
Bebeklikten Yetişkinliğe Bağlanma Ve Bağlanma Temelli Çift – Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Eğitimi Eğitimci: Uzm. Psk. Tarık Solmuş-

Dr. A. Şebnem Soysal

Terapötik Beceri Eğitimi Eğitimci: Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar
Travma ve Krize Müdahale Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi
7-19 Yaş Aile Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi

 Ezgi DENİZEL GÜVEN, 1979 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. 2002 yılına Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra bir yıl özel bir tekstil firmasının İ.K. uzmanı olarak görev yapmış; 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.’da öğretim elemanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2006 yılında aynı fakültenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da görev yapmaya başlamış ve kurumdan ayrıldığı 2010 yılına kadar burada çalışmıştır. 2008 yılında görev yaptığı psikolojik danışma ve rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans derecesini almıştır. 2008 yılı Eylül Ayında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. Doktora Programından ders almaya başlamıştır. 2010 Yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçmiş ve İzmir İlinde bulunan çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’da başladığı doktora eğitimini Aralık 2018’de tamamlamıştır.2013 – 2014 yılları arasında Şema Terapisi sertifika programı kapsamında eğitimlerini tamamlamış, süpervizyon aşamasına gelmiştir. 2015 yılında Katip Çelebi Üniversitesinden “Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu” sertifika programlarını başarıyla tamamlayarak aile danışmanı ünvanını almıştır. Aynı yıl Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Aile Danışmanlığı Sertifika Programında eğitimci olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2016 – 2018 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde İzmir’ de çalışan psikolojik danışmanlara “Aile Danışmanlığı Farkındalık Kursu” eğitimlerini vermiştir. 2016 yılında EMDR Derneği’nden EMDR I. Düzey Terapisti sertifikasını almıştır. Transaksiyonel Analiz, Okullarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Psikososyal Yardım ve Travma, 7-19 Aile Eğitimi gibi konularda hizmet içi eğitimler almıştır.Ergenlik psikolojisi, travma psikolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, aile eğitimi ve  danışmanlığı gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda kongre sunumu ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.Bir özel eğitim kurumunda okul psikoloğu olarak görev yapmaya devam eden GÜVEN, evli ve üç çocuk annesidir.

Ümüt ARSLAN, Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesinde ve Yüksek Lisansını Montana Üniversitesinde (A.B.D.) psikolojik danışmanlık alanında tamamlamıştır. 2016 yılında Montana Üniversitesinden psikolojik danışmanlık eğitimi ve süpervizyon alanında doktorasını almıştır. Klinik alandaki deneyimleri arasında, Türkiye’de okul ve özel eğitim merkezleri, Amerika’da okul, danışma kliniği, is bulma kurumu ve universite uluslarası öğrenci ofisleri vardır. Amerikan Danışmanlık Derneğinin Konferansında Uluslararası Öğrenci Paneline seçilmiş ve Uluslararası Çözüm Odaklı Derneğinden Eğitim Bursu kazanmıştır. Ayrıca, Montana Üniversitesinden Çok Kültürlü Öğrenci Basari Ödülü, Bertha Morton Bursu, Zor Çocuklarla Karizmatik Danışma Bursu ve Ustun Başarılı Uluslararası Öğrenci Ödülü almıştır. Dünyanın birçok ülkesindeki (ABD, Kanada, Brezilya, İtalya, Malta) uluslararası konferansta çözüm odaklı terapi, mindfulness, ve etik konularında sunumları vardır. Boş zamanlarında ergenlerle psikolojik danışma uygulamalarına calışmaktadir. Ayrıca, Denver Çözüm Odaklı Terapi Merkezi ve New York Çözüm Odaklı Terapi Merkezlerinden Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi almıştır. Izmir Demokrasi Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve International Association for Counselling yönetim kurulu üyesidir.

 

Dr.Öğr. Üyesi Dilek KARAMAN,

15 Mayıs 1977 Diyarbakır doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Konya Meram Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. 2001 yılından itibaren öğretim görevliliğine kadar İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmıştır. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk’ta tamamladıktan sonra doktora derecesini de Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Özel Hukuku, Rekabet Hukuku’nda bitirmiştir. 2006-2013 yılları arasında doktora araştırma çalışmaları için Queen Mary, Londra Üniversitesi, İleri Hukuk Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Müşavir Vekili sıfatıyla çalışmaktadır.

Hakan GÜLMEZ, 1980 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karşıyaka’da tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası 2009 yılına kadar birinci basamak sağlık hizmetleri alanında hekim ve yönetici olarak çalıştı. 2009 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında başladığı tıpta uzmanlık eğitimini 2012 yılında tamamlayarak Aile Hekimliği Uzmanı unvanını aldı. Zorunlu hizmet kapsamında Konya Hadim Devlet Hastanesi’ne uzman doktor olarak atandı. 2012-2017 tarihleri arasında aile sağlığı merkezi ve diğer birinci ve ikinci basamak sağlık hizmet kuruluşlarında aile hekimi olarak görev yaptı. 2017 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı ve yardımcı doçent doktor unvanını aldı. 2018 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi olarak atandı. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dekan yardımcısı vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuğu olan Dr. Gülmez’in ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 

 

 

Mine MUYAN YILIK, Lisans eğitimini 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora tez çalışması sürecinde TÜBİTAK’ın Doktora Sırası Araştırma Bursu’nu kazanarak 2014-2015 tarihinde çalışmalarını 1 yıllık süreyle misafir araştırmacı olarak Amerika’da University of Michigan, Psikoloji Bölümü’nde yürütmüştür. Bu dönemde en saygın uluslararası indekslerde yer alan birçok hakemli dergide yayınlar yapmış, farklı kültür ve özelliklerdeki bireylerin ruh sağlığını anlama ve geliştirme üzerinde üç farklı psikoloji laboratuvarında (US-Turkey Lab, Perfectionism & Optimism-Pessimism Lab, Sports Lab) lisans ve lisansüstü düzeydeki araştırmacılarla çalışmalarına devam etmiştir. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, American Psychological Association ve Midwestern Psychological Association derneklerinin üyesidir. Ayrıca, 2015 yılında Sigma Xi – The Scientific Research Society derneğine üye olmak için aday gösterilmiş ve birçok uluslararası araştırmacı arasından burslu olarak dernek tarafından üyeliğe seçilmiştir. 2011-2014 tarihleri arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni’nin yayın komisyonunda yer almıştır. Farklı meslek grubu elemanlarına, UNICEF, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği gibi kurum kuruluşların eğitimlerini vermiştir. Ayrıca “Aile Terapisi Eğitimi 1. Modül”, “Toplumsal Cinsiyet Işığında Kadınların Güçlenmesi” ve “Toplum Liderleri Geliyor: Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimi” isimli eğitimleri almıştır. Önleyici psikolojik danışmanlık hizmetleri, pozitif psikoloji, ruh sağlığında psikolojik danışmanlık, psikolojik ilk yardım, sosyal medya, sosyal ilişkiler ve yakın partner şiddeti konularında projesi, makaleleri ve sunumları bulunmaktadır. Bu yayınları sayesinde TÜBİTAK’tan ve de ODTÜ Geliştirme Vakfı’ndan yayın ödülleri almıştır. 2010-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren İzmir Demokrasi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Sibel YOLERİ, Lisans eğitimini 1997 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalında bitirmiştir. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora Eğitimini ise; “Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği ifade edici Türkçe formunun oluşturulması ve temel kavramlarla kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlıklı tezi ile 2010 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında tamamlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Rehber Öğretmen olarak çalışmıştır. Doç. Dr. Yoleri, 2012-2018 yılları arasında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim dalında öğretim üyelisi olarak çalışmıştır. 2012-2016 yılları arasında Uşak Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yerine getirmiştir. Araştırma projeleri tamamlamış, lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiş, yüksek lisans tez danışmanlıkları yapmış ve sertifika programlarında eğitim vermiştir. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim dalında Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

Abdullah AYDIN, 1974 yılında Tokat’ta doğan Abdullah AYDIN ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamladı. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdikten sonra 15 yıl İzmir 9 Eylül Anadolu Lisesinde 2011 ile 2017 yılları arasında Bornova Çimentaş Anadolu Lisesinde halende Bornova Anadolu Lisesin de psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”  konularında eğitimler almaya başladı ve İzmir’de “Travma ve Krize Müdahale” ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmaları yaparken, travmaya müdahale ekiplerinin eğitimlerinde de yer aldı.  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir şubesinde yönetimde yer aldı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Travma Komisyonunda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Abdullah AYDIN, Gestalt Terapi, Pozitif Psikoterapi, Aile Danışmanlığı, Stratejik Terapi, Oyun terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Müdahaleler ve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 1.düzey ve 2.düzey ile birlikte Çocuk&Ergen eğitimlerini alarak çalışmalarına devam etmektedir. Çok sayıda makalesi ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × two =