Kamu Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitimi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin güncel sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları konularında bilgilendirilmesi ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin hatalı uygulamaların azaltılması

Açıklama

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İDÜSEM)

KAMU KURUMLARI İÇİN UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

1. EĞİTİM PROGRAMININ ADI:
Kamu Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitimi
2. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin güncel sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları konularında bilgilendirilmesi ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin hatalı uygulamaların azaltılması
3. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:
Kamu kurumları ve çalışanları
4.EĞİTİM PROGRAMININ KONTENJANI:
En az 10, en fazla 30 kişi
5. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:
Katılımcıları güncel sosyal güvenlik mevzuat ve uygulamaları konularında bilgi eksiklikleri giderilecektir.Katılımcıların eğitim sonunda elde ettikleri bilgilerle kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal güvenlik mevzuatının hatalı uygulanmasından kaynaklanan sorunlar en az düzeye inecektir.
6. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ:
İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Yerleşkesi
7. BAŞVURU KOŞULLARI VE KABULÜ:
Kamu kurumu ya da çalışanı olmak
8. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ:
16 Saat (Hafta içi)
9. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ VE KAYIT TAKVİMİ:
Ön Kayıt: Katılımcılar kesin kayıt tarihine kadar ön kayıt yapmalıdır.Kesin Kayıt: Katılımcıların 8 Mart tarihine kadar kesin kayıt yapmaları gerekmektedir.

Eğitim Tarihi: 12-13 Mart 2019

10. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ:
350 TL (KDV Dahil)
11.ÜCRETİN YATIRILACAĞI HESAP VE ÖDEME KOŞULLARI:
İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer AdSoyadT.C numarasıBaşvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların eğitim tarihinden önceki son iş gününe kadar sem@idu.edu.tradresine gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

12. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU:
%80 devam zorunluluğu vardır.
13. SUPERVİZYON VE UYGULAMA:
14. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
15. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ:
Katılım Belgesi verilecektir.
16. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR:
Eğitim hafta içi mesai saatlerinde verilecektir.
17. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
18.EĞİTİM PROGRAMI VE İÇERİĞİ 1-TEMEL KAVRAMLAR

Sigortalılıkta zorunluluk ilkesi ve sonuçları

Sosyal sigorta, genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta ayrımı ve önemi

Sosyal sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar ve kısmen sigortalı sayılanlar

Kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçilerin sigortalılık statüleri

İşyeri, işveren, alt işveren, işveren vekili

18 yaşından küçük sigortalı olur mu?

 

2-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri(SGK)

İşe giriş ve ayrılış bildirimlerinde SGK idari para cezaları, istisnalar

Çalışanlara ait kimlik bildirimleri(KOLLUK)

İşyeri bildirimleri

Kamu işyerleri işyeri bildirgesini süresinde vermez ise idari para cezası uygulanır mı?

İhaleli işlerin/işyerlerinin bildirimi

Bildirim istisnası ihaleli işler hangileri

Doğrudan temin halinde bildirim zorunlu mu?

İlişiksizlik belgesi arama zorunluluğu

Borcu yoktur belgesi- ilişiksizlik belgesi farkı?

Ruhsat ve ruhsat yerine geçen belgelerin SGK’ye gönderilmesi

Asgari işçilik kapsamında SGK yazılarına cevap verme süresi

Genel olarak SGK yazılarının cevaplanma süreleri

Süresinde yapılmayan bildirimlere uygulanan İdari Para Cezaları

3-PRİME ESAS KAZANÇLAR

 

Prim hesabında dikkate alınan kazanç kalemleri

Sigorta matrahına dahil edilmeyen kazanç kalemleri

Kısmen prime tabi tutulan kazançlar

İlave tediyeler prim matrahına dahil midir?

Yıllık izinli işçiden iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kesilir mi?

Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemelerin dikkate alınması işlemleri

Kadrolu memur ve sözleşmeli personel ücretleri ne zaman ödenmeli?

 

4- E-BİLDİRGE İŞLEMLERİ

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(APHB) kapsamı ve önemi

Kamu kurumu işyerleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleyecek mi…

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tüm sigortalılar için mi kullanılacak…

Bildirge verilme sürelerinde kamu-özel ayrımı var mı?

4/a ve 4/c statüsündeki sigortalılar için hangi belge türleri ile bildirge işlemleri yapılacak?

Kamu işyerlerinde fiili hizmet süresi zammı(yıpranma payı) kapsamında olan sigortalılar ve bildirge edilme işlemleri…

APHB düzenlenmesinde eksik gün nedenleri ve kodları

Eksik gün sebeplerine ilişkin kanıtlayıcı nitelikte belgeler

Kanıtlayıcı nitelikte belgeleri SGK’ye gönderme zorunluluğu var mı?

SGK bildirge işlemlerinde ters kayıt: Asıl/ek/iptal bildirgeler

APHB düzenlenirken belge numarası ve kanun numarası seçeneklerinin önemi

Özellikli belge numaraları:02-06-07-19-20-21

Bildirgede SPEK alt unsurları ücret ile prim ve ikramiye cinsinden ödemeler bölümlerinin hatalı girilmesinin sonuçları

Raporlu işçilerin bildiriminde özellik arz eden durumlar

Bildirgede “çalışılmadığına dair bildirim girişi” hangi durumlarda mümkündür ?

İşe iade davasını kazanan işçilerin bildirge edilme işlemleri

 

5-KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN TAŞERON İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ İŞLEMLER

 

Sosyal ve özlük hakları

Yemek mi verilmeli, yemek parası mı ödenmeli

Yıllık ücretli izinleri, mazeret izinleri

Ücretsiz izin hakları var mı?

Ücretlendirmede dikkat çeken hususlar

Ücret bordroları hani takvim dönemini kapsamalı…

İşçi ücretleri ayın kaçında ödenir?

İşçi ücretleri her ayın 14’ünde mi 15’inde mi ödenmeli?

İşçi ücretleri ilgili olduğu ayı takip eden ayın 1’inde ödenebilir mi?

Hastalık halinde ücretleri tam ödenir mi?

Hangi sigorta kolları kapsamında raporlu işçi için ücretler tam ödenir?

Bildirge edilme işlemleri

 

6-EMEKLİLERİN KAMUDA ÇALIŞMASI MÜMKÜN MÜ?

 

Kime emekli denir?

Yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı farkı

Sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri emekli aylığı mıdır?

Harp/Vazife Malüllüğü aylığı

5335 sayılı Kanunun 30.maddesi uygulaması

Yaşlılık aylığı alarak çalışmak mümkün mü?

Malüllük aylığı alarak çalışmak mümkün mü?

Sürekli iş göremezlik gelir alarak çalışmak mümkün mü?

 

7-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI

 

İş kazası ve meslek hastalığının tanımı

5510 ve 6331 sayılı kanunlarda iş kazası

İş kazası sayılan haller

İş kazasının ilgili kurumlara haber verilmesi

Kolluk örgütüne ve SGK’ye süresinde haber vermemenin sonuçları

İşçi ve sözleşmeli personelin uğradığı iş kazası hangi kurumlara bildirilir? Bildirme süresi ve süresinde bildirmemenin cezası…

Kadrolu devlet memurları hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu uygulanır mı?

İş kazasına uğrayan memura ilişkin hangi kanun uyarınca bildirim yapılmalı? Süresinde bildirim yapılmaz ise para cezası uygulanır mı?

Nitelikli hesaplama örnekleri

19. EĞİTİMENİN ÖZGEÇMİŞİ  19 Mayıs 1971 doğumlu olan Özkan BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisansını, Gazi Üniversitesinde yüksek lisansını, Dokuz Eylül Üniversitesinde de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktorasını tamamladı. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yaklaşık 23 yıl Sosyal Güvenlik Kurumunda müfettiş ve başmüfettiş olarak görev yapan Özkan BİLGİLİ’nin, sosyal güvenlik, iş hukuku uygulamaları, çalışma ve sosyal güvenlik hayatının denetimi, genel sağlık sigortası, sağlık işletmelerinin denetimi vb. alanlarda çok sayıda makale ve kitapları bulunmaktadır.

 İLETİŞİM VE KAYIT:

Telefon: 0 232 260 10 01 – Dahili: 458/215/117

 E-Posta:

sem@idu.edu.tr

Başvuru Yap

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kamu Kurumları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Eğitimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen − ten =