Kültürel Miras ve Sanat Danışmanlığı

1. Edebiyat Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

2.Güzel Sanatlar Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

3. Mimarlık Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

4.Turizm Fakülte/Yüksekokullarındaki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

5.Eğitim Fakültelerindeki sosyal bilimler ve güzel sanatlarla ilgili bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

6.Meslek Yüksek Okullarının Turizm, Kültürel Miras, Restorasyon, Seramik, Cam. Çini, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Emlak, Kuyumculuk/Takı Tasarım, Yerel Yönetimler, vb. ilgili ön lisans programlarının öğrencileri ve mezunları.

7.Devlet okulları ve özel Kolejlerde Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanında ders veren/verecek olan öğrenmenler ve öğretmen adayları.

8. Kamu kuruluşlarının ilgili/ilişkili departmanlarında çalışan memurlar.

9. Özel sektörün sergi ve tasarım gibi tüm sanatsal faaliyet alanlarındaki yöneticiler ve çalışanlar.

10. Asgari bir eğitime sahip Arkeoloji, Sanat ve Kültürel Mirasa ilgili toplum gönüllü bireyler.

Açıklama

T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(İDÜSEM)

KÜLTÜREL MİRAS VE SANAT DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

1. PROGRAMININ ADI: Kültürel Miras ve Sanat Danışmanlığı
2. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ:

1. Edebiyat Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

2.Güzel Sanatlar Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

3. Mimarlık Fakültelerindeki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

4.Turizm Fakülte/Yüksekokullarındaki tüm bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

5.Eğitim Fakültelerindeki sosyal bilimler ve güzel sanatlarla ilgili bölümlerinin öğrencileri ve mezunları.

6.Meslek Yüksek Okullarının Turizm, Kültürel Miras, Restorasyon, Seramik, Cam. Çini, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı, Emlak, Kuyumculuk/Takı Tasarım, Yerel Yönetimler, vb. ilgili ön lisans programlarının öğrencileri ve mezunları.

7.Devlet okulları ve özel Kolejlerde Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanında ders veren/verecek olan öğrenmenler ve öğretmen adayları.

8. Kamu kuruluşlarının ilgili/ilişkili departmanlarında çalışan memurlar.

9. Özel sektörün sergi ve tasarım gibi tüm sanatsal faaliyet alanlarındaki yöneticiler ve çalışanlar.

10. Asgari bir eğitime sahip Arkeoloji, Sanat ve Kültürel Mirasa ilgili toplum gönüllü bireyler.

 

3. BAŞVURU SÜRESİ, KOŞULLARI VE KABULÜ

Profesyonel Turist rehberleri, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Kültürel Miras, Restorasyon, Turizm, Mimarlık ve Güzel Sanatlar öğrencileri ve mezunları öncelik sırasını oluşturur.  Sonrasında üniversitelerin diğer ilgili bölümlerinin mezunları ve öğrencileri ile Orta Eğitim ve Liselerdeki tüm ilgili branş öğretmenleri ve öğretmen adayları seçilecektir. Kamu kuruluşlarının ilgili/ilişkili departmanlarında çalışan kamu çalışanlarına da öncelik sağlanacaktır. Diğer bir öncelik durumu özel sektörün mekân ve sanat tasarım, sanat sergileri, tarihi gayrimenkul gibi alanlarında faaliyet gösteren kişilerdir.  Kalan kontenjanlar doğrultusunda, Kültür, Sanat, Arkeoloji ve Kültürel Mirasa ilgi duyan tüm toplum gönüllüleri de kursa katılabilir. Kabul koşulu en az lise mezunu olmaktır. Kabuller kontenjan ve ölçüt sıralamasına göre değerlendirilecektir.

4. EĞİTİM PROGRAMININ AMACI:

Programın amacı, eğitimi alan katılımcılara mimari, seramik, heykeltraşlık, resim, süsleme gibi eski çağlardan günümüze tüm taşınır ve taşınmaz farklı kültür eserlerini anlama, yorumlama ve bilgileri doğru olarak aktarma becerisini kazandırmaktır. Kültür miraslarına doğru gözlerle bakılmasıyla bu konu hakkındaki yanlışların bertaraf edilmesi, böylece bir toplum gönüllülüğü anlayışıyla Kültürel Miras ve Sanat Danışmanlarının yetiştirilmesi ve toplumsal bir kültürel miras ve sanat bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın diğer bir amacı, günümüzün toplumsal ve kültürel yaşantısında restorasyon, gayrimenkul, mekân ve sanat tasarım, koleksiyonculuk, müzayede ve özellikle sanat sergileri sektörlerine yardımcı elemanlar yetiştirmektir.

5. EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ

6 Hafta / 38 Saat: 18 saat teorik, 20 saat pratik.

Teorik dersler hafta içi akşamları, uygulama eğitimi ise hafta sonları yapılacaktır.

6. EĞİTİM PROGRAMININ TARİHİ
 Eğitimin Başlama Tarihi: Kontenjan dolduğunda açılcaktır.

 Kayıt Takvimi: Katılımcı adayların öncelikle  https://idusem.idu.edu.tr/ adresinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtların Yapılacağı Son Tarih: 22/11/2019

ÖNEMLİ NOT: Müze giriş ücretleri ve yeme içme masrafları katılımcılara aittir.

7. EĞİTİM PROGRAMININ YERİ

Eğitim Programının teorik ders kısmı İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin Üçkuyular Kampüsü dersliklerinde yapılacaktır.  Uygulama ise İzmir ve çevresindeki antik kentler, müzeler, çeşitli yapılar ve sergilerde yapılacaktır. 

8. EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM ÜCRETİ
Eğitim programının katılım ücreti 800 (KDV dahil) TL’dir.

(İDÜ Personeli eş ve çocukları, İDÜ öğrencileri (formasyon eğitimi alanlar dahil), şehit, gazi ailesi ve çocuklarına ve engellilere %20 indirim yapılır.)

Ücretin Yatırılacağı Hesap:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Fahrettin Altay/İzmir Şubesi (Şube Kodu: 1533)

1533-87769481-5005

TR48 0001 0015 3387 7694 8150 05

Ödemelerinizde açıklama kısmına, kursiyer AdSoyadT.C numarasıBaşvurulan kurs programının adını belirtmeyi unutmayınız.

Katılım ücretlerinin belirtilen hesaba yatırarak, dekontların kesin kayıt tarihine kadar 22/11/2019 tarihine kadar sem@idu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. https://idusem.idu.edu.tr/ adresinden sana POS’tan kredi kartıyla ödeme yapılabilmektedir.

9. EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM ZORUNLULUĞU:

%80 devam zorunludur.

10. EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENME HEDEFLERİ:

1. Anadolu Kültür Tarihi’ni genel olarak öğrenmek.

2.İzmir ve çevresi örneğinde Antik kentleri bilinçli gezme yetisine sahip olma.

3. İzmir ve çevresi örneğinde kiliseleri ve Hristiyan eserlerini tanımlama ve anlama.

4. İzmir ve çevresi örneğinde Türk-İslam yapılarını ve eserlerini tanımlama ve anlama.

5. Antik Çağ’dan günümüze müzelerdeki ve sergilerdeki Heykel, Seramik, Resim ve diğer tüm sanat eserlerini anlayabilme ve İkonografik açıdan yorumlayabilme.

6.Kültürel Tarih, Kültürel Miras ve Sanat eserleri ile ilgili öğrenilen bilgileri, topluma doğru, tarafsız ve askeri bir düzeyde bilimsel olarak aktarma becerisini kazanmak.

7. Gerek Kamu gerek se özel sektörde yapılan ilgili iş, faaliyet ve projelere farklı bir bakış açısıyla yarar sağlamak.

 

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli Test. Geçme notu 100’lük sistem üzerinden 60.

12. SUPERVİZYON VE UYGULAMA

Uygulama eğitim gezileriyle yapılacaktır.

13. EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ

Eğitim sonucunda başarılı olanlara Kültürel Miras Ve Sanat Danışmanlığı Sertifikası verilecektir.

14. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Eğitim programının uygulanması ilk üç hafta, hafta içi akşamları 3 saat olmak üzere teorik ders şeklinde, sonraki hafta sonu, İzmir ve çevresindeki antik kentlere ve yapılara eğitim gezileriyle devam edilecektir. Eğitim son üç hafta da benzer bir biçimde hafta içi teorik dersler ile devam ettikten sonra, son hafta sonu Smyrna antik kentleri ile kentin dini ve etnografik yapılarına yapılacak eğitim gezisiyle sona erecektir.
15. EĞİTİMCİLER    
Unvanı, Adı Soyadı Bölümü Uzmanlık Alanları
Doç. Dr. Özden Ürkmez Arkeoloji Arkeoloji-Turizm
Uzman Sanat Tarihçi Seray Akın-Ürkmez Sanat Tarihi-Kültürel Miras
  1. Eğitimciler

Doç. Dr. Özden Ürkmez, Lisans, Master ve Doktora derecelerini Ege Üniversitesinde tamamlanmış olup, 1999 yılından bu yana özellikle Batı Anadolu’nun birçok antik kentinde arkeolojik kazılar gerçekleştirmiştir. Ege Üniversitesi, Kahramanmaraş Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin Arkeoloji, Tarih ve Turizm Rehberliği bölümlerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde onlarca farklı ders vermiştir. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anai Arkeolojik kazılarının başkan yardımcılığını da sürdüren Ürkmez’in arkeoloji ile ilgili çok sayıda uluslararası makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Uzman Sanat Tarihçi Seray Akın-Ürkmez, Lise eğitimini Sanat Alanı’nda (resim) tamamladıktan sonra, Lisans eğitimine Ege Üniversitesi, Yüksek Lisan eğitimine ise 9 Eylül Üniversitesinde devam etmiştir. 2001 yılından günümüze çok sayıda arkeolojik kazıya katılmış ve özellikle kazıların Bizans ve Türk-İslam Dönemi buluntuları üzerinde çalışmıştır. Özellikle restorasyon, mimari ve röleve konularında uzmanlaşan Akın-Ürkmez, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen çok sayıdaki kültür projesinin mimari çizimlerini yapmıştır. Bunun yanında yine Kültürel Miras yapılarına ait çok sayıda Sanat Tarihi raporu bulunmaktadır. Akademik alanda da çalışmaları olan Akın-Ürkmez’in uluslararası birçok makalede çizimleri yer almaktadır. Aynı zamanda arkeoloji bölümlerinde, teknik çizim ve Orta çağ Arkeolojisi alanlarında lisans düzeyinde dersler de vermiştir.

17.Ders Programı ve İçeriği

1.Ders: Anadolu Kültür Tarihi.

Derste Anadolu’da ilk yerleşik hayatın başlamasından (İÖ 12.000), Türk-İslam Dönemi’ne kadar olan tüm çağlar genel olarak değerlendirilecektir.

2.Ders: Yerleşim Arkeolojisi.

Anadolu’da küçük yerleşimlerden büyük Antik kentlere, kent planlamacılığının gelişimi işlenip, antikçağdan orta çağa yapı örnekleri irdelenecektir.

3.Ders: Dini Mimari.

Anadolu’daki Tapınaklar, Kiliseler ve Cami örnekleri incelenecektir.

  1. İzmir ve çevresi antik kentlere yapılacak olan hafta sonu eğitim gezisi.

5.Ders: İkonografik Analiz.

Antik Çağ’dan Modern çağlara, Mağara resminden Batı Sanatı örneklerine görsel sanatlara ait sahnelerin ikonografik olarak nasıl analiz edileceği öğretilecektir.

6.Ders: Antik Çağ’dan Yakın çağa günlük yaşam ve materyal.

Antik Çağ’dan Yakın çağa toplumların yaşam şeklinin seramikten heykele, kabartmalardan sikkelere ve bunun gibi çok çeşitli materyale ve mitolojiye nasıl yansıdığı örnekler üzerinden öğretilecektir.

7.Ders: Kültürel Miras ve Sanat Yönetimi.

Restorasyon, Röleve, Rekonstrüksiyon kavramları Restorasyon ve Sit problemleri, etik ve koruma kanunları, sanat sergileri, galeriler ve kreatörlük konuları anlatılacaktır.

  1. Ders: İzmir’e ait antik yapılar, kiliseler, camiler, müzeler ve bunlara ait sanat eserleri bir şehir içi eğitim gezisiyle yerinde incelenecektir.

İLETİŞİM VE KAYIT:

 

 İletişim:

Adres: Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR

Tel: +90 232 260 1001/458 veya 215

Oda No: 1. Kat A Blok A-105 ve 4. Kat A Blok A-401 no.lu oda

E-Posta: sem@idu.edu.tr

E-mail: https://idusem.idu.edu.tr/

 

 

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kültürel Miras ve Sanat Danışmanlığı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 − 2 =