Misyon

Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar dışında toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları alanlarda yeni bilgi ve beceriler kazandırmak için her türlü eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermek, üniversite adına sertifika vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak, İzmir Demokrasi Üniversitesi misyonu doğrultusunda bireyler yetiştirerek topluma hizmet etmeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Üniversite dışında, kamuda ve özel sektörde çalışanlara, gelişen teknolojileri tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak, kamu ve özel sektörün taleplerine uygun, çağdaş donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirerek istihdamı geliştirmek, kendini geliştirmek isteyen kişilere eğitim ve yenileme ortamı sağlamak, üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşerek eğitimi yaygınlaştırmayı sağlanmasıyla, hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayalı görev anlayışı içinde, paydaşları ile evrensel değerlere dayalı bir iletişimi benimseyen, saygın ve güvenilir bir araştırma merkezi olmaktır.